Tahap C2 sepadan dengan pengguna bahasa Inggeris yang mahir, yang boleh memahami dan menyatakan hampir segala-galanya dengan mudah dan membezakan rona makna yang lebih halus.

Perlu diingatkan bahawa Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ialah sistem yang mentakrifkan dan menerangkan tahap berbeza ungkapan dan pemahaman lisan dan bertulis untuk bahasa seperti bahasa Inggeris. Ia terdiri daripada 6 peringkat rujukan: tiga blok (A atau pengguna asas, B atau pengguna bebas dan C atau pengguna mahir), yang seterusnya dibahagikan kepada dua subperingkat, 1 dan 2.

Kemahiran pada Tahap C2

Salah satu soalan yang mungkin anda tanyakan kepada diri sendiri apabila anda membaca maklumat ini ialah, apakah kecekapan bahasa yang mencirikan seseorang yang boleh membuktikan mereka mempunyai tahap C2 dalam bahasa Inggeris? 

CEFR menetapkan perkara berikut:

  • Dia boleh memahami dengan mudah hampir semua yang dia dengar atau baca. 
  • Dia boleh meringkaskan maklumat dan hujah daripada sumber lisan dan bertulis yang berbeza, dan menyampaikannya secara koheren dan padat. 
  • Dia boleh menyatakan pendapat secara spontan, sangat lancar dan tepat, membezakan rona makna yang lebih halus walaupun dalam situasi yang lebih kompleks.

See also

Kongsi maklumat ini