Tahap A2 sepadan dengan pengguna yang boleh memahami ungkapan asas dan berkomunikasi dengan cara yang mudah.

Perlu diingatkan bahawa Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ialah sistem yang mentakrifkan dan menerangkan tahap berbeza ungkapan dan pemahaman lisan dan bertulis untuk bahasa seperti bahasa Inggeris. Ia terdiri daripada 6 peringkat rujukan: tiga blok (A atau pengguna asas, B atau pengguna bebas dan C atau pengguna mahir), yang seterusnya dibahagikan kepada dua subperingkat, 1 dan 2.

Kemahiran pada Tahap A2

Salah satu soalan yang mungkin anda tanyakan kepada diri sendiri apabila anda membaca maklumat ini ialah, apakah kecekapan bahasa yang mencirikan seseorang yang boleh membuktikan mereka mempunyai tahap A2 dalam bahasa Inggeris? CEFR menetapkan perkara berikut:

  • Dia boleh memahami ayat dan ungkapan yang kerap digunakan berkaitan dengan bidang pengalaman yang paling relevan dengannya (cth. maklumat peribadi dan keluarga yang sangat asas, membeli-belah, tempat menarik, pekerjaan, dll.).
  • Dia boleh berkomunikasi dalam tugasan harian yang ringkas yang memerlukan tidak lebih daripada pertukaran maklumat yang mudah dan langsung mengenai perkara biasa dan rutin.
  • Dia boleh menerangkan secara ringkas aspek masa lalu, persekitaran dan perkara yang berkaitan dengan keperluan segeranya.

See also

Kongsi maklumat ini