Tahap A1 sepadan dengan pengguna asas bahasa Inggeris yang boleh memahami dan menggunakan ungkapan harian yang biasa dan frasa yang sangat asas.

Perlu diingatkan bahawa Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ialah sistem yang mentakrifkan dan menerangkan tahap berbeza ungkapan dan pemahaman lisan dan bertulis untuk bahasa seperti bahasa Inggeris. Ia terdiri daripada 6 peringkat rujukan: tiga blok (A atau pengguna asas, B atau pengguna bebas dan C atau pengguna mahir), yang seterusnya dibahagikan kepada dua subperingkat, 1 dan 2.

Kemahiran pada tahap A1

Salah satu soalan yang mungkin anda tanyakan kepada diri sendiri apabila anda membaca maklumat ini ialah, apakah kecekapan bahasa yang mencirikan seseorang yang boleh membuktikan mereka mempunyai tahap A1 dalam bahasa Inggeris? CEFR menetapkan perkara berikut:

  • Dia boleh memahami dan menggunakan ungkapan harian yang sangat kerap digunakan serta frasa mudah untuk memenuhi keperluan segera.
  • Dia boleh memperkenalkan dirinya dan orang lain serta boleh bertanya dan menjawab soalan tentang butiran peribadi seperti tempat tinggalnya, perkara yang dia ada dan orang yang dia kenali.
  • Dia boleh berinteraksi dengan cara yang mudah dengan syarat orang lain bertutur dengan perlahan dan jelas serta bersedia untuk bekerjasama.

See also

Kongsi maklumat ini