Tahap C1 sepadan dengan pengguna yang boleh menyatakan pendapat mereka dengan lancar dan spontan. Mereka boleh menggunakan bahasa secara fleksibel dan berkesan untuk semua tujuan.

Perlu diingatkan bahawa Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ialah sistem yang mentakrifkan dan menerangkan tahap berbeza ungkapan dan pemahaman lisan dan bertulis untuk bahasa seperti bahasa Inggeris. Ia terdiri daripada 6 peringkat rujukan: tiga blok (A atau pengguna asas, B atau pengguna bebas dan C atau pengguna mahir), yang seterusnya dibahagikan kepada dua subperingkat, 1 dan 2.

Kemahiran pada Tahap C1

Salah satu soalan yang mungkin anda tanyakan kepada diri sendiri apabila anda membaca maklumat ini ialah, apakah kecekapan bahasa yang mencirikan seseorang yang boleh membuktikan mereka mempunyai tahap C1 dalam bahasa Inggeris? 

CEFR menetapkan perkara berikut:

  • Dia boleh memahami pelbagai jenis teks yang lebih menuntut, lebih panjang, dan mengenali makna tersirat di dalamnya. 
  • Dia boleh menyatakan pendapatnya dengan lancar dan spontan tanpa perlu mencari ungkapan yang betul.
  • Dia boleh menggunakan bahasa secara fleksibel dan berkesan untuk tujuan sosial, akademik dan profesional. Dia boleh menghasilkan teks yang jelas, tersusun, terperinci mengenai subjek yang kompleks, menunjukkan penggunaan corak organisasi, peranti penyambung dan jeleket dengan betul.

See also

Kongsi maklumat ini