Tahap B1 sepadan dengan pengguna yang boleh memahami dan menghasilkan teks mengenai topik biasa dan memberi pendapat dan huraian.

Perlu diingatkan bahawa Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ialah sistem yang mentakrifkan dan menerangkan tahap berbeza ungkapan dan pemahaman lisan dan bertulis untuk bahasa seperti bahasa Inggeris. Ia terdiri daripada 6 peringkat rujukan: tiga blok (A atau pengguna asas, B atau pengguna bebas dan C atau pengguna mahir), yang seterusnya dibahagikan kepada dua subperingkat, 1 dan 2.

Kemahiran pada Tahap B1

Salah satu soalan yang mungkin anda tanyakan kepada diri sendiri apabila anda membaca maklumat ini ialah, apakah kecekapan bahasa yang mencirikan seseorang yang boleh membuktikan mereka mempunyai tahap B1 dalam bahasa Inggeris? CEFR menetapkan perkara berikut:

  • Dapat memahami perkara utama teks yang jelas dalam bahasa standard jika ia mengenai topik yang mereka biasa, sama ada dalam konteks kerja, belajar atau masa lapang.
  • Boleh menangani kebanyakan situasi yang mungkin timbul semasa perjalanan ke kawasan tempat bahasa itu digunakan.
  • Mampu menghasilkan teks yang mudah dan koheren tentang topik yang mereka biasa atau tentang minat peribadi.
  • Boleh menerangkan pengalaman, peristiwa, hasrat dan aspirasi, serta secara ringkas mewajarkan pendapat atau menjelaskan rancangan.

See also

Kongsi maklumat ini