Tahap B2 sepadan dengan pengguna yang boleh menghasilkan teks yang jelas, terperinci dan berinteraksi dengan tahap kefasihan dan spontan.

Perlu diingatkan bahawa Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ialah sistem yang mentakrifkan dan menerangkan tahap berbeza ungkapan dan pemahaman lisan dan bertulis untuk bahasa seperti bahasa Inggeris. Ia terdiri daripada 6 peringkat rujukan: tiga blok (A atau pengguna asas, B atau pengguna bebas dan C atau pengguna mahir), yang seterusnya dibahagikan kepada dua subperingkat, 1 dan 2.

Kemahiran pada Tahap B2

Salah satu soalan yang mungkin anda tanyakan kepada diri sendiri apabila anda membaca maklumat ini ialah, apakah kecekapan bahasa yang mencirikan seseorang yang boleh membuktikan mereka mempunyai tahap B2 dalam bahasa Inggeris?

CEFR menetapkan bahawa pelajar pada tahap ini seharusnya dapat:

  • Boleh memahami idea utama teks kompleks dalam topik konkrit dan abstrak, termasuk perbincangan teknikal dalam bidang pengkhususan mereka.
  • Boleh berinteraksi dengan tahap kefasihan dan spontan yang menjadikan interaksi berkala dengan penutur asli agak mungkin tanpa tekanan kepada mana-mana pihak.
  • Boleh menghasilkan teks yang jelas dan terperinci mengenai pelbagai subjek dan menerangkan pandangan tentang isu topikal yang memberikan kelebihan dan kekurangan pelbagai pilihan.

See also

Kongsi maklumat ini