myclass new

Kembangkan kerjaya anda, buat persediaan untuk pengajian, lengkapkan diri untuk IELTS, atau  tingkatkan kemahiran sosial anda dengan pejaran yang diajarkan oleh guru-guru yang berkemahiran.Walau apa pun cita-cita anda, kami meletakkan kejayaan anda sebagai teras pembelajaran.

Pembelajaran penuh inspirasi... Satu langkah ke arah matlamat anda

MyClass membawa anda lebih dekat kepada matlamat anda dan memberi anda keyakinan untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam situasi yang penting kepada anda. Kelas dipimpin oleh guru yang berkelayakan tinggi, mendorong anda untuk menggunakan bahasa Inggeris dengan lebih baik.

Walau apa pun matlamat pembelajaran anda, kami boleh membantu anda memilih sama ada tema bahasa Inggeris di tempat kerja atau bahasa Inggeris untuk situasi sosial atau gabungan kedua-duanya. Anda boleh memperibadikan pembelajaran dan pengajian anda pada masa yang sesuai untuk anda. 

Temui perkara yang akan anda pelajari

Setiap pelajaran MyClass adalah selama 90 minit dan merangkumi kemahiran bertutur, menulis, membaca dan mendengar bahasa Inggeris. Dalam setiap pelajaran, anda akan mempelajari perbendaharaan kata dan frasa baharu, berlatih sebutan dan tatabahasa serta meningkatkan ketepatan anda.

Dalam setiap pelajaran, anda akan menguasai situasi kehidupan sebenar dalam bahasa Inggeris dan berlatih bahasa serta kemahiran hidup untuk mencapai matlamat anda.

Untuk pengalaman pembelajaran yang paling berkesan, anda akan belajar dengan pelajar pada tahap yang sama seperti anda. Pelajaran bahasa Inggeris kami sejajar dengan Common European Framework of Reference (CEFR).

Tema pelajaran biasa mengikut tahap pembelajaran

Bahasa Inggeris di Tempat Kerja — dirancang untuk membantu anda berlatih bahasa Inggeris anda dan mengembangkan kemahiran dalam situasi kerja biasa.

Bahasa Inggeris Sosial — merangkumi pelbagai topik dan situasi sosial untuk membantu anda bertutur bahasa Inggeris dengan lebih yakin. Tingkatkan kemahiran bahasa anda, pelajari cara meluahkan perasaan dan pendapat atau meneroka subjek baharu. Anda mungkin ingin membincangkan minat anda — sukan, melancong, isu alam sekitar, peristiwa kehidupan. Mungkin anda ingin melihat masa depan, meneroka teknologi baharu atau perubahan iklim.

Prapertengahan (A2)

Contoh perkara yang akan anda pelajari di Prapertengahan (A2)* adalah:

 • mengembangkan kerjaya dan kemahiran kerja yang penting
 • mengambil bahagian dalam mesyuarat
 • merancang dan membincangkan idea dengan pasukan
 • menyediakan dan membuat pembentangan

*Bahasa Inggeris di Tempat Kerja

Pertengahan (B1)

Contoh perkara yang akan anda pelajari di Pertengahan (B1)* adalah:

 • memberikan tanggapan yang hebat di tempat kerja
 • membina rangkaian dan hubungan di tempat kerja
 • membuat pembentangan dengan jelas dan yakin
 • memahami tentang kewangan, prestasi dan rahsia kejayaan di tempat kerja

*Bahasa Inggeris di Tempat Kerja

Pertengahan atas (B2)

Contoh perkara yang akan anda pelajari di Pertengahan atas (B2)* adalah:

 • mengambil bahagian dengan lebih berkesan dalam mesyuarat
 • kekuatan/kelemahan profesional, kesesuaian pekerjaan
 • meningkatkan komunikasi di tempat kerja dalam konteks perniagaan yang berbeza
 • mengembangkan kemahiran pembentangan anda 
 • teknik komunikasi dan perundingan yang tegas

*Bahasa Inggeris di Tempat Kerja

Lanjutan (C1)

Contoh perkara yang akan anda pelajari di Lanjutan (C1)* adalah:

 • berkomunikasi dalam situasi perniagaan global
 • mengendalikan perkara berkaitan etika dan keputusan kewangan
 • teknologi, dunia digital dan masa depan
 • perniagaan, alam sekitar dan tanggungjawab sosial pada abad ke-21

*Bahasa Inggeris di Tempat Kerja

Kongsi maklumat ini