Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ialah standard antarabangsa untuk menerangkan keupayaan bahasa merentas membaca, menulis, mendengar dan bertutur.

Di British Council kami menggunakan CEFR dalam konsultasi dan semakan tahap kami untuk memahami tahap bahasa Inggeris semasa anda, perkara yang ingin anda capai dan mencari kursus yang terbaik untuk anda.

Jika anda perlu menunjukkan tahap bahasa Inggeris anda untuk belajar, bekerja atau memohon geran di luar negara, CEFR boleh digunakan untuk membandingkan markah atau tahap yang diperoleh dalam peperiksaan seperti IELTS, Cambridge atau Aptis. 

Terdapat 6 tahap:

  • Pemula A1–A2
  • Pertengahan B1–B2
  • Lanjutan C1–C2

Tahap CEFR