Sila lengkapkan butiran-butiran berikut: Jika anda sudah bersedia untuk mendaftar untuk salah satu daripada kursus-kursus kami, sila gunakan sistem tempahan ujian tahap kami untuk menempah tarikh berjumpa kita.

British Council ingin mengumpul data peribadi anda untuk membolehkan sebarang pertanyaan yang timbul daripada penghantaran ini untuk diproses, termasuk menghubungi anda untuk mengemaskini  pertanyaan anda; kami tidak akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan mana-mana pihak lain. Dengan menekan hantar anda telah mengesahkan bahawa anda bersetuju dengan terma dan syarat kami (kontrak).

Perlindungan Data

British Council mematuhi undang-undang perlindungan data di UK dan undang-undang di negara-negara lain yang memenuhi piawaian yang diterima di peringkat antarabangsa.

Anda mempunyai hak untuk meminta salinan maklumat peribadi anda daripada kami, dan berhak untuk meminta kami membetulkan mana-mana maklumat yang tidak tepat. Sekiranya anda bimbang dengan cara kami menggunakan maklumat peribadi anda, anda juga berhak untuk mengadu kepada pengatur privasi.

Untuk maklumat terperinci, sila rujuk bahagian privasi laman web kami atau hubungi pejabat British Council tempatan anda. Kami akan menyimpan maklumat anda untuk tempoh 6 bulan dari masa pengumpulan.