1. Promosi ini adalah untuk kursus dewasa sepenuh masa dan akan bermula pada 4 Jan 2016.  
  2. Para pelajar harus membayar yuran Ujian Penempatan sebanyak RM106 bagi setiap pelajar (ini adalah yuran biasa yang dikenakan untuk Ujian Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris). 
  3. Para pelajar harus membayar untuk buku teks (harga adalah dari RM100 hingga RM120 bergantung kepada tahap). 
  4. Pilihan kursus adalah tertakluk kepada ketersediaan dan berdasarkan ‘siapa cepat, dia dapat’. 
  5. Promosi ini tidak boleh dipindah milik atau ditukarkan dengan wang tunai.
  6. Promosi ini sah di British Council Kuala Lumpur. 
  7. Promosi ini sah sehingga 26 Jan 2016.
  8. Para pelajar harus melengkapkan kursus mereka pada/menjelang 29 Apr 2016. 
  9. British Council Malaysia berhak membetulkan, mengeluarkan dan/atau mengubah beberapa atau semua Terma dan Syarat tanpa notis terlebih dahulu.