• Promosi ini adalah untuk kursus dewasa separuh-masa.
  • Para pelajar harus membayar yuran Ujian Penempatan sebanyak RM106 bagi setiap pelajar (ini adalah yuran biasa yang dikenakan untuk Ujian Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris). 
  • Pilihan kursus adalah tertakluk kepada ketersediaan dan berdasarkan ‘siapa cepat, dia dapat’. 
  • Promosi ini tidak boleh dipindah milik atau ditukarkan dengan wang tunai.
  • Promosi ini sah di British Council Kuala Lumpur. 
  • British Council Malaysia berhak membetulkan, mengeluarkan dan/atau mengubah beberapa atau semua Terma dan Syarat tanpa notis terlebih dahulu.