PP img

Rendah Tambahan ialah siri kursus lima tahap yang bertujuan untuk membentuk keyakinan kanak-kanak untuk berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris sambil memudahkan perkembangan kanak-kanak agar menjadi individu yang serba lengkap. Kursus ini direka bentuk oleh pakar British Council dan merujuk kepada keperluan khusus kanak-kanak di negara ini dan rantau sekeliling.

Semua kursus adalah berasaskan modul dengan tema bersesuaian umur dan topik yang  sepadan dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. Kanak-kanak akan pelajari kemahiran berbahasa  Inggeris dan kemahiran hidup lain melalui pelbagai tugas dan projek yang meningkatkan pemahaman mereka dan penggunaan bahasa itu.

 

Sila muat turun brosur kursus di sini

Course information

 • BERAPA KERAP KELAS DIADAKAN?

  Setiap Sabtu dan Ahad

 • BERAPA LAMAKAH SETIAP KELAS?

  2 jam

 • BERAPA LAMAKAH SETIAP KURSUS?

  10 minggu bagi setiap penggal

 • Bagaimana saya boleh mendaftar anak saya?

  Sila kunjungi pusat kami di Kuala Lumpur, Mutiara Damansara dan Pulau Pinang untuk mendaftar anak anda dalam kursus ini.

Sebab-sebab untuk mendaftar
Masa depan anak anda

Bina keyakinan dan kebolehan anak anda untuk berbahasa Inggeris

Kursus kami direka bentuk untuk mengembangkan keupayaan kanak-kanak langkah demi langkah dan membina keyakinan mereka. Pada setiap tahap Rendah Tambahan, terdapat keseimbangan antara keempat-empat kemahiran berbahasa dengan penekanan pada perkembangan membaca diikuti dengan celik huruf pada peringkat yang lebih rendah.

Melengkapkan anak anda dengan kemahiran sepanjang hayat

Kursus kami membantu kanak-kanak dari segi perkembangan fizikal, diri, sosial dan emosi serta dalam pembentukan kemahiran hidup yang penting:

 • Kolaborasi dan komunikasi
 • Kreativiti dan imaginasi
 • Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah
 • Kepimpinan dan perkembangan diri
 • Kesedaran sosial 

Kelas yang ceria dan interaktif

Kami menggunakan pelbagai bahan dan aktiviti yang merangsangkan seperti permainan, muzik dan tugas yang menggunakan logik dan pemikiran  peringkat lebih tinggi untuk membangkitkan minat kepada gaya pembelajaran yang berlainan dan kecenderungan kecerdasan pelbagai.

Kolaborasi dan interaksi antara kanak-kanak dengan guru mewujudkan persekitaran yang membenarkan kanak-kanak bebas untuk menyatakan pendapat mereka dan bertanya soalan. Kanak-kanak amat menyukai cara belajar begini!

Maksud kemajuan yang jelas

Ibu bapa dapat melihat kemajuan anak mereka melalui laporan setiap penggal mengenai tugas bermodul dan aktiviti tatabahasa dan perbendaharaan kata dalam talian yang diberi markah secara automatik.

Tugas komunikatif terakhir dengan hasil yang boleh diukur sebagai contoh, projek, tugas menulis atau pembentangan akan dilakukan pada akhir setiap modul.

Portal dalam talian Rendah Tambahan

Aktiviti pembelajaran di portal dalam talian Rendah Tambahan direka bentuk khas untuk latihan tatabahasa dan perbendaharaan kata dengan permainan dan video untuk belajar bahasa yang terbuka apabila pelajar mencapai tahap kemajuan tertentu.

Modul
Contoh

Membawa Perubahan (Rendah Tambahan Tahap 5)

Dalam modul ini, kanak-kanak bercakap tentang apa yang mereka boleh lakukan untuk persekitaran dan apa orang lain boleh lakukan untuk membantu. Mereka mencipta poster tentang melindungi persekitaran, termasuk menulis tip untuk kanak-kanak lain tentang apa yang perlu dilakukan untuk persekitaran.

Akhir tugas modul: 

Kanak-kanak merancang dan membuat pembentangan pendek tentang sesuatu ciptaan yang dapat membantu persekitaran.

Matlamat pembelajaran kanak-kanak menyeluruh:

 • Kepimpinan: menunjukkan keyakinan diri dalam perbincangan kelas.
 • Kesedaran sosial: membentuk kefahaman tentang kelestarian persekitaran.

Masa Belajar dengan Shaun: 

Petani itu ingin membantu menyelamatkan persekitaran. Dia berminat dengan tenaga angin.

Pusat Pengajaran
Tarikh mula

Pusat Pengajaran Tarikh mula
Kuala Lumpur 6 dan 7 Januari 2018
Mutiara Damansara 6 Januari 2018
Penang 6 dan 7 Januari 2018