Rendah Tambahan ialah kursus untuk membentuk keyakinan anak anda untuk berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris dan menyokong mereka melalui setiap peringkat perkembangan utama. Terdapat keseimbangan antara tatabahasa dan bahasa dan perkembangan peribadi, sosial dan emosi. Kanak-kanak memperbaiki kebolehan membaca, menulis dan bercakap tetapi juga membentuk pemikiran kritis, kerjasama dan tak bersandar dalam kelas yang interaktif dan ceria. Kursus ini direka dengan merujuk kepada Organisasi Baccalaureate Antarabangsa dan keperluan khusus kanak-kanak di Asia.

Course information

 • BERAPA KERAP KELAS DIADAKAN?

  Setiap Sabtu dan Ahad

 • BERAPA LAMAKAH SETIAP KELAS?

  2 jam

 • BERAPA LAMAKAH SETIAP KURSUS?

  10 minggu untuk setiap penggal

 • BAGAIMANA SAYA BOLEH MENDAFTAR ANAK SAYA?

  Lawati pusat kami di Kuala LumpurMutiara Damansara dan Pulau Pinang untuk mendaftarkan anak anda untuk kursus ini.

  Ibu bapa boleh menggunakan sistem tempahan atas talian di sini untuk membuat temu janji untuk ujian penilaian anak anda atau lawati pusat-pusat kami.

Soalan kerap ditanya

Sebab-sebab untuk mendaftar
Masa depan anak anda

Bina keyakinan dan kebolehan anak anda untuk berbahasa Inggeris

Kursus kami direka bentuk untuk mengembangkan keupayaan kanak-kanak langkah demi langkah dan membina keyakinan mereka. Pada setiap tahap Rendah Tambahan, terdapat keseimbangan antara keempat-empat kemahiran berbahasa dengan penekanan pada perkembangan membaca diikuti dengan celik huruf pada peringkat yang lebih rendah.

Melengkapkan anak anda dengan kemahiran sepanjang hayat

Kursus kami membantu kanak-kanak dari segi perkembangan fizikal, diri, sosial dan emosi serta dalam pembentukan kemahiran hidup yang penting:

 • Kolaborasi dan komunikasi
 • Kreativiti dan imaginasi
 • Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah
 • Kepimpinan dan perkembangan diri
 • Kesedaran sosial 

Kelas yang ceria dan interaktif

Kami menggunakan pelbagai bahan dan aktiviti yang merangsangkan seperti permainan, muzik dan tugas yang menggunakan logik dan pemikiran  peringkat lebih tinggi untuk membangkitkan minat kepada gaya pembelajaran yang berlainan dan kecenderungan kecerdasan pelbagai.

Kolaborasi dan interaksi antara kanak-kanak dengan guru mewujudkan persekitaran yang membenarkan kanak-kanak bebas untuk menyatakan pendapat mereka dan bertanya soalan. Kanak-kanak amat menyukai cara belajar begini!

Maksud kemajuan yang jelas

Ibu bapa dapat melihat kemajuan anak mereka melalui laporan setiap penggal mengenai tugas bermodul dan aktiviti tatabahasa dan perbendaharaan kata dalam talian yang diberi markah secara automatik.

Tugas komunikatif terakhir dengan hasil yang boleh diukur sebagai contoh, projek, tugas menulis atau pembentangan akan dilakukan pada akhir setiap modul.

Portal dalam talian Rendah Tambahan

Aktiviti pembelajaran di portal dalam talian Rendah Tambahan direka bentuk khas untuk latihan tatabahasa dan perbendaharaan kata dengan permainan dan video untuk belajar bahasa yang terbuka apabila pelajar mencapai tahap kemajuan tertentu.

Modul
Contoh

Membawa Perubahan (Rendah Tambahan Tahap 5)

Dalam modul ini, kanak-kanak bercakap tentang apa yang mereka boleh lakukan untuk persekitaran dan apa orang lain boleh lakukan untuk membantu. Mereka mencipta poster tentang melindungi persekitaran, termasuk menulis tip untuk kanak-kanak lain tentang apa yang perlu dilakukan untuk persekitaran.

Akhir tugas modul: 
Kanak-kanak merancang dan membuat pembentangan pendek tentang sesuatu ciptaan yang dapat membantu persekitaran.

Matlamat pembelajaran kanak-kanak menyeluruh:

 • Kepimpinan: menunjukkan keyakinan diri dalam perbincangan kelas.
 • Kesedaran sosial: membentuk kefahaman tentang kelestarian persekitaran.

Masa Belajar dengan Shaun: 
Petani itu ingin membantu menyelamatkan persekitaran. Dia berminat dengan tenaga angin.

Pusat Mengajar
Tarikh bermula

Pusat Mengajar TARIKH PENGAMBILAN BERIKUT - Daftar awal untuk dapatkan ruang waktu yang sesuai
Kuala Lumpur 7 September 2019
The Curve, Mutiara Damansara 7 September 2019
Penang 14 September 2019

Lawati pusat kami di Kuala LumpurMutiara Damansara dan Pulau Pinang untuk mendaftarkan anak anda untuk kursus ini.

Ibu bapa boleh menggunakan sistem tempahan atas talian di sini untuk membuat temu janji untuk ujian penilaian anak anda atau lawati pusat-pusat kami.